email marketing

Մենք սկսում ենք էլեկտրոնային նամակներ տարածելու ծառայություն — Էլ․ նամակների մարկետինգ։

Նախնական ասենք, որ այն իր մեջ ներառելու է․

  • Նամակների առաքում մեր բազայում առկա 15․000-ից ավել էլ․ հասցեներին։ 1 էլ․ փոստին ուղարկված նամակի արժեքը 1 դրամ է։
  • Առանձնացված էլ․ հասցեների բազայի ստեղծում հաճախորդի համար՝ իր կողմից տրամադրված էլ․ հասցեների հիմքի վրա՝ բաժանորդագրության և բաժանորդագրությունից հրաժարվելու հնարավորությամբ։
  • Նամակների առաքում Ձեր էլ․ փոստից։
  • Առաքված նամակների վիճակագրություն․ առաքված նամակների քանակը, բացված նամակների քանակը, սեղմումների քանակը և այլն։
  • Առաքված նամակի վեբ տարբերակ, որտեղից ստացողը հնարավորություն ունի այն փոխանցել իր ծանոթներին կամ կիսվել սոցիալական ցանցերում։
  • Առաքվող նամակը լիարժեքորեն համատեղելի և ընթեռնելի է հեռախոսների և պլանշետների համար։

Մենք առաջինն ենք հայկական ընկերություններից, որ տրամադրում ենք առաքված էլ․ նամակի ստացման վիճակագրություն։

1 էլ․ փոստին ուղարկված նամակի արժեքը 1 դրամ է։

Նամակի ձևավորումը կատարում ենք մենք՝ ԱՆՎՃԱՐ։

Նկարները և տեքստը տրամադրում է հաճախորդը։

Մենք աշխատում ենք սպամի չվերածվել, ուստի նույն բովանդակությամբ կամ միևնույն էլ․ հասցեից սփռվող էլ․ նամակը հաճախորդը կարող է ուղարկել ամիսը միայն մեկ անգամ։

Առայժմ այսքանը։

Առաջիկայում այս ծառայության համար համապատասխան բաժին կստեղծվի, որտեղ ամբողջության կբացատրվի Մեյլինգի գործառույթը։